Dr. Schmidt Dávid PhD.

Születési hely, idő:

Schmidt Dávid fényképe

Győr, 1979. 06. 11.

Tanulmányok:

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 
általános agrármérnöki szak (1999-2005)
 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 
környezetbiológia szakirány (2000-2003)
 
Pécsi Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs. 
Nappali tagozatos PhD-hallgató (2006-2009)

Iskolai végzettség:

Okleveles általános agrármérnök

Tudományos fokozat:

PhD (2013)

Nyelvismeret:

Angol C típusú középfok (2005)
Német C típusú alapfok (2014)

Munkahelyei:

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet: 
2010-

Oktatási tevékenység:

 • Alapozó növénytan
 • Általános növénytan
 • Gombaismeret
 • Magyar növényvilág ismerete
 • Növényrendszertan (gyakorlat)
 • Növényanatómia és élettan (gyakorlat)
 • Erdészeti növénytan (gyakorlat)
 • Növénytársulástani gyakorlatok
 • Növényföldrajzi praktikum
 • Biogeográfia
 • Növényismeret

Fő kutatási témák:


 • Részvétel Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza (AFH) szerkesztésében, szakmai koordinálásában
 • A Kisalföld flórájának, vegetációjának monitorozása és térképezése
 • Győr és Szombathely urbán flórájának feldolgozása
 • Parlagszukcessziós vizsgálatok szőlőhegyeken a Dunántúl különböző területein
 • Élőhelytérképezés a Kőszegi-hegység és a Kisalföld területén
 • Útökológiai kutatások a hazai főközlekedési útvonalakon
 • Chorológiai és növénytaxonómiai kutatások az Oenothera, Ornithogalum, Orobanche, Spergularia nemzetségekben
 • Tudománytörténeti kutatások: Rómer Flóris, Ballay Valér, Ebenhöch Ferenc, Polgár Sándor életének és szakmai munkásságának feldolgozása

Publikációk: